Igor Przegrodzki
Data urodzenia: 1926-04-15
Miejsce urodzenia: 2009-07-27
Stan cywilny: Landwarów, Polska (obecnie Litwa)

Biografia:
Jeden z największych polskich aktorów teatralnych. Sporo zagrał też w filmie i telewizji. Po debiucie willeńskim, przez wiele lat związany był z Teatrem Polskim we Wrocławiu. Tu też stał się ulubieńcem dolnośląskiej publiczności. Przez ten czas otrzymał kilka Złotych i Srebrnych Iglic - nagród lokalnych przyznawanych najpopularniejszym aktorom. W latach 1981-1985 był dyrektorem Teatru Polskiego i Dziekanem Wydziału Aktorskiego wrocławskiej PWST. Jest też reżyserem sztuk teatralnych oraz posiada tytuł profesorski. Od sezonu 2000 gra w Teatrze Narodowym W Warszawie.
8.0
Oceń tą osobę:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Galeria

Brak zdjęć.

Nagrody i nominacje

Brak nagród oraz nominacji.

Filmografia

Ocena Tytuł Data produkcji Wystąpił jako
5.0 2005 Ksiądz / Matka Paździocha (gościnnie)
6.1 2001 Ksiądz / Matka Paździocha (gościnnie)
5.8 2001 Ksiądz / Matka Paździocha (gościnnie)
6.4 2000 Ksiądz / Matka Paździocha (gościnnie)
6.9 1999 Ksiądz / Matka Paździocha (gościnnie)
6.7 1999 Ksiądz / Matka Paździocha (gościnnie)
6.8 1998 Ksiądz / Matka Paździocha (gościnnie)
7.6 1989 Ksiądz / Matka Paździocha (gościnnie)
7.4 1989 Ksiądz / Matka Paździocha (gościnnie)
8.0 1988 Ksiądz / Matka Paździocha (gościnnie)
6.7 1988 Ksiądz / Matka Paździocha (gościnnie)
7.5 1987 Ksiądz / Matka Paździocha (gościnnie)
6.9 1980 Ksiądz / Matka Paździocha (gościnnie)
7.3 1979 Ksiądz / Matka Paździocha (gościnnie)
7.3 1979 Ksiądz / Matka Paździocha (gościnnie)
7.3 1977 Ksiądz / Matka Paździocha (gościnnie)
6.8 1977 Ksiądz / Matka Paździocha (gościnnie)
6.6 1973 Ksiądz / Matka Paździocha (gościnnie)
8.2 1964 Ksiądz / Matka Paździocha (gościnnie)
7.0 1963 Ksiądz / Matka Paździocha (gościnnie)
7.2 1959 Ksiądz / Matka Paździocha (gościnnie)

Komentarze

Bądź pierwszy i załóż nowy temat...

Tagi

Igor Przegrodzki filmy Igor Przegrodzki najlepsze filmy Igor Przegrodzki zdjęcia Igor Przegrodzki galeria Igor Przegrodzki biografia Igor Przegrodzki nominacje Igor Przegrodzki nagrody i wyróżnienia Igor Przegrodzki filmografia Igor Przegrodzki aktor
eonline

Copyright © 1998-2011 Eonline. Wszelkie prawa zastrzeżone.